Future Undergraduate Tours
2023 Fall
2023 October Tour
10/15 - 10/27
Qingdao/Weihai - Zhengzhou -Hefei - Nanchang -Fuzhou -Xiamen Learn More
Register
2023 November Tour
11/05 - 11/17
Changsha - Nanning - Kunming - Guiyang - Chongqing/Chengdu - Lanzhou Learn More
Register
2024 Spring
2024 April Tour
04/14 - 04/26
Wuhan - Nanchang - Changsha - Shenzhen - Guangzhou - Nanning Learn More
Register
2024 May Tour
05/05 - 05/17
Harbin - Shenyang/Dalian - Tianjin - Nanjing - Suzhou - Ningbo Learn More
Register